Söyleşiler ve Paneller

Derneğimizin kurulduğu 30 Kasım 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği ve dernek merkezimizde düzenlediğimiz, pandeminin başlamasıyla YouTube ortamına taşıdığımız söyleşilerimizi ve her dönem bir tane gerçekleştirmeyi planladığımız panellerimizi aşağıda gerçekleştirildikleri eğitim-öğretim dönemleri ayrımıyla takdirlerinize sunuyoruz. A) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi Panel: Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi Paneli Oturum Başkanı- Prof. Dr. İskender Öksüz İçine Kapanan Milliyetçilik Anlayışımız ve Ziya Gökalp- Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Türk Milliyetçisi Bir Entelektüel: Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Garplılaşmanın Neresindeyiz? Milliyetçilik ve Din: İdeal Terkibi Bulmak: Dr. Halim Alperen Çıtak Söyleşiler: Küreselleşen Dünyada Birey, Toplum ve Milliyetçilik – Dr. Fahri Atasoy 19. Yüzyıldan Bugüne Türk Aydınlanması- Doç. … Okumaya devam et Söyleşiler ve Paneller