Atölyeler

İfade Fikir Derneği’nin 2021-2022 Akademik Yılı başında başladığı ve Ankara’da yer alan dernek merkezinde iki haftada bir yüz yüze toplantılar esasıyla gerçekleştirdiği atölyeleri ve bu atölyelerin içeriklerini takdirinize sunuyoruz.

Meşale Fikir Atölyesi

Ankara’daki üniversitelerde yüz yüze eğitime ilk defa 2021-2022 Akademik Yılı’nın Güz Dönemi’nde başlayan öğrencilere yönelik düzenlenen Meşale Fikir Atölyesi’nin ilk modülü devam etmektedir. 15 üniversite öğrencisinin aktif katılımcı olduğu programın toplantılarına dernek yönetim kurulu üyelerimiz mihmandarlık yapmaktadır. Aşağıda bu atölye kapsamında ele alınan materyaller yer almaktadır:

 • “Aydınlanma Nedir?”- Immanuel Kant
 • “Altıncı Koğuş”- Anton Çehov
 • “Ütopya”- Thomas More
 • “Dinle Küçük Adam”- Willhelm Reich
 • “Toplum Sözleşmesi”- Jean Jacques Rousseau
 • “Ulus Nedir?” – Ernest Renan

İfade Fikir Derneği Düşünce Atölyesi

Ankara’daki üniversitelerde eğitimlerinin 3. ve 4. senesinde olan öğrencilere yönelik düzenlenmesi planlanan Düşünce Atölyesi, ilk defa 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde başlatılmış olup atölye akademik yıl sonuna kadar devam edecektir. Toplantılara her toplantıda başka bir akademisyen konuk olmakta ve materyal bazlı çeşitli tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Aşağıda bu atölye kapsamında ele alınan konular ve toplantılara katılan konuklar yer almaktadır:

 • Türk Milliyetçiliğinin Entelektüel Tavrı- Doç. Dr. İlker Aytürk
 • Türk Düşünce Hayatından Portreler- Prof. Dr. İbrahim Maraş
 • Hukuki Anlamda ve Düşünce Dünyamızda Devlet Kavramı- Dr. Halim Alperen Çıtak
 • Postmodern Toplumlarda Milliyetçilik Anlayışı- Prof. Dr. Tevfik Erdem
 • Film İzleme Etkinliği “Dr. Strangelove”