Kurullarımız

Akademik danışma kurulu

İfade Fikir Derneği’nin yürüttüğü ve 2022 yılı içerisinde duyuracağı projelerle ilgili ihdas edilen Akademik Danışma Kurulu’na yer almayı kabul eden, İfade Fikir Derneği’nin çalışmalarında pay sahibi olan hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

Ünvanı, Adı SoyadıKurumu
Öğr. Gör. Dr. Burçin DemirbilekÇankırı Karatekin Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Zeynep HazarAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halim Alperen ÇıtakAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Arş Gör. Ahmet Şafak EşmelerArtvin Çoruh Üniversitesi
Arş. Gör. Rabia Umay CanAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hasan Gökay Aytekin
Mahmut Şimşek
Mehmet Tüzün

Yönetim Kurulu

İfade Fikir Derneği Yönetim Kurulu, 25.07.2020 tarihinde İfade Fikir Derneği üyelerinin katılımıyla dernek tüzüğünün belirlediği kural ve esaslar çerçevesinde dernek merkezinde gerçekleştirilen genel kurul neticesinde göreve başlamış ve bu toplantıda alınan yönetim kurulu toplantılarının bütün üyelere açık bir şekilde gerçekleştirilmesi kararı üzerine İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiştir. Bu doğrultuda İfade Fikir Derneği’nin belirlenen yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

 • Vasıf İnanç Duygulu, Başkan
 • Hilal Süyümbike Maraş, Genel Sekreter
 • Ezgi Su Çolak, Sayman
 • Burak Serhat Ermiş, Üye
 • Orhan Önçırak, Üye
 • Ali Emir Ataman, Yedek Üye
 • Alperen Arslan, Yedek Üye
 • Dilara Begüm Maraş, Yedek Üye
 • Fatih Dönmez, Yedek Üye
 • Sılanur Şahin, Yedek Üye

Aynı toplantıda Denetim Kurulu da seçilmiş ve İfade Fikir Derneği Denetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

 • Banu Balıbey, Başkan
 • Oğuzhan Kaya, Başkan Yardımcısı
 • Muhammed Akbulut, Üye

İstişare Kurulu

İfade Fikir Derneği bünyesinde, katılımcı yönetim anlayışı gereği, İfade Fikir Derneği’nin birden fazla etkinliğine katılmış ve dernek faaliyetlerinde yer almak isteyen, bununla birlikte çeşitli gerekçelerle dernek üyesi olmak istemeyen gönüllüleriyle çeşitli faaliyetlerde bir araya gelmek, derneğin plan ve projelerinde fikir paylaşımını sağlamak ve görev almalarını kolaylaştırmak amacıyla İstişare Kurulu oluşturulmuştur.

İfade Fikir Derneği İstişare Kurulu’nda yer alan gönüllü sayısı 25.03.2022 itibariyle 43’tür.