Sitemize Gönderilecek Yazılara İlişkin Kurallar

Genel Kurallar:

İfade Fikir Derneği, 2018 yılında kurulduğu günden bugüne kadar Türk düşüncesinin gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Bu faaliyetler arasında derneğin önemsediği konulardan birisi de derneğin internet sitesinde oluşturulan blog ortamında çeşitli konulardan yazıların yayımlanmasıdır. Bu bağlamda dernek çeşitli alanlarda fikir yazıları, kitap tahlilleri, film çözümlemeleri ve çeviri metinler yayınlamaya taliptir. Genel kurallar aşağıdaki gibidir:

Fikir yazıları kategorisinde;

 • hukuk,
 • siyaset bilimi,
 • uluslararası ilişkiler,
 • sosyoloji,
 • felsefe,
 • kadın çalışmaları,
 • ekonomi,
 • çevre ve ekoloji,
 • özgün tarih çalışmaları,
 • bölge çalışmaları,
 • gezi yazıları,
 • bilim tarihi,
 • sanat tarihi
 • ve düşünce ve fikir hayatına dair fikir yazıları alanlarında yazılara öncelik tanınacaktır.
 • Yazılar Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde Word dosyasında tarafımıza iletilmelidir.
 • Görsel kullanılıyorsa görselin, alıntı yapılacaksa alıntının kaynağı belirtilmelidir. Alıntılama metodu tercihen Chicago alıntılama metodu olup kullanılan tüm tiplerde alıntılama eksiksiz yapılmalıdır.
 • Yazılar okunabilir uzunlukta (azami 1500 sözcük) olmalıdır. Editörlerimiz yapacakları geri dönüşte uzunlukla alakalı tavsiyelerde bulunabileceklerdir.
 • Gönderilen yazı yazım kuralları başta olmak üzere içerik ve şekil bakımından incelenecek ve yazının ifadeorg@gmail.com adresine ulaşmasının akabinde editörlerimiz tarafından yazara geri dönüş yapılacaktır. Yazıların yayımlanması ve yayımlanacağı tarihe dair inisiyatif editör kurulumuzda olmakla beraber yazara bu konuda açıkça bilgi verilecektir.

Kitap Tahlilleri İçin Uyulması Gereken Kurallar:

 • Kitap tahlillerinin başında kitabın adı, yazarı, basıldığı yıl, yer, yayınevi ve sayfa sayısının açık bir şekilde belirtilmesi
 • Metinde yer verilecek eleştirilerin kesin bir şekilde yazara yöneltilmemesi, tahlilin muhatabının yalnızca bahsekonu eser olması
 • Kitap tahlilinin yalnızca kitabı eleştirmek ya da özetlemek anlamına gelmediği bilinciyle kitabın incelenmesi
 • Yapılacaksa eleştirilerin tutarlılığının gerekçelerle sağlamlaştırılması
 • Eleştirilerin hiçbir şartta tahkire dönüşmemesi
 • Metnin 1000 – 1500 sözcük aralığını aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

  Ayrıca şu yöntemlerin göz önünde bulundurulması da metnin sıhhati açısından faydalı olacaktır:

 • Kitabın hazırlandığı dönemin ve psikolojinin anlaşılması açısından dönemin ve müellifin kısa bir anlatısı metnin başında verilebilir.
 • Kitabın hedef kitlesi belirtilebilir.
 • Tahlil metnin güçlü ve zayıf yanlarını belirleyecek niteliği haiz olmalıdır.

Film Çözümlemeleri İçin Uyulması Gereken Kurallar:

 • Filmin yapım yılından, yönetmeninden, yönetmenin eski yapıtlarıyla benzerliklerinden söz edilmeli.
 • Film bir özet yazısı olarak tasarlanmamalı. Filmin genel manada nelerden bahsettiğini açıklamak ve yazıyı bunun üzerine inşa etmek yeterli olacaktır.
 • Filmin hikayesi açık edilmemeli. Yazı okuyucuyu detaylara boğmamalıdır.
 • Filmin içeriği “gerçek” dünyayla ilişkilendirilmelidir. Bu ilişki güncel yahut tarihi bir meseleyle de açıklanabilir.
 • Teknik bilgiler verilmesinin ve sinemacılık jargonunun kullanılmasına gerek yoktur.
 • Beklentimizin film eleştirisi olmadığı, arzumuzun ise filmin varılmak istenen noktaya ulaşabilmek maksadıyla yazı için bir araç olarak kullanılması olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.Çeviri Metinler İçin Uyulması Gereken Kurallar:

 • Çevrilen metin daha önce çevrilmemiş olmalıdır yahut çevrildiyse de yeni bir çeviriyi meşru kılacak gerekçeler sunulmalıdır. Bu gerekçeler metin öncesinde “çevirmen notu” kısmı eklenerek yapılmalıdır. Ancak yazı kabul edilirken metnin daha önceden çevrilmemiş olması tercih sebebidir. Benzer şekilde çeviri kabul edildikten sonraki yayın sürecinde de daha önce çevrilmemiş eserler önceliklidir.
 • Çeviride bütünlük aranır, bu bağlamda metnin herhangi bir kısmı yani cümlesi, paragrafı, bölümü atlanmamalı ve bunların sırası bozulmamalıdır.
 • Çeviri, yorum veya metin harici bilgiler içermemelidir, çevirmenin gerekli gördüğü açıklamalar “çevirmen notu” veya benzeri ifadelerle çevirmen tarafından eklendiğine şüphe bırakmayacak şekilde gösterilmelidir.
 • Çeviride; doğruluk, açıklık, kısalık ve özlülük aranır.
 • Türkçe metinde TDK’ye ait güncel yazım kılavuzu ve sözlük esas alınmalıdır.
 • Çeviri gönderilirken çevrilen metnin aslı, o asla ulaşılabilecek en az iki farklı bağlantı ile beraber gönderilmelidir.