Çalışma Grupları

Derneğimizin kurulduğu 30 Kasım 2018 tarihinden yaklaşık bir yıl sonra 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle düzenlemeye başladığı önce dernek merkezimizde gerçekleştirdiğimiz pandeminin başlamasıyla çevrimiçi ortama taşıdığımız çalışma gruplarımızı inceleyebilirsiniz.

2019-2020 Güz Dönemi

 1. Karşılaştırmalı Felsefe Okumaları- Prof. Dr. İbrahim Maraş
 2. Türk-İslam Siyasi Düşüncesi ve Siyasetnameler- Prof. Dr. Özgür Önder, Doç. Dr. Mehmet Akıncı
 3. İktisat Çalışma Grubu- Ahmet Oğuz Atalay
 4. Hukuki Düşünce Çalışma Grubu- Arş. Gör Halim. Alperen Çıtak

2019-2020 Bahar Dönemi

 1. Karşılaştırmalı Felsefe Okumaları- Prof. Dr. İbrahim Maraş (Devam Edildi)
 2. Hukuki Düşünce Çalışma Grubu- Arş. Gör Halim. Alperen Çıtak (Devam edildi.)
 3. Psikolojiye Giriş Çalışma Grubu- Prof. Dr. Selahidin Öğülmüş
 4. Sosyoloji Okumaları Grubu- Arş. Gör. Rabia Umay Can

2020-2021 Güz Dönemi

 1. Antik Çağ Felsefesi Okumaları Grubu- Prof. Dr. Levent Bayraktar
 2. Kamu Hukuku Okumaları Grubu- Dr. Halim Alperen Çıtak
 3. Durmuş Hocaoğlu Okumaları Grubu- Dr. Hüseyin Alperen Kaya
 4. Kadın Haklarının Tarihsel ve Kavramsal Gelişimi- Arş. Gör. Zeynep Hazar
 5. Milliyetçilik Teorileri Okuma Grubu- Arş. Gör. Rabia Umay Can
 6. Finansal Okuryazarlık Çalışma Grubu- Mahmut Şimşek

2020-2021 Bahar Dönemi

 1. Sanat Tarihi Okumaları Grubu- Merve Korkmaz
 2. Modern Felsefe Okumaları Grubu- Dr. Ufuk Bircan
 3. Çevre ve Ekoloji Okumaları Grubu- Dr. Burçin Demirbilek, Elif Erkan
 4. Kent Sosyolojisi Okumaları Grubu- Arş. Gör. Ahmet Şafak Eşmeler
 5. Türk Mitolojisi ve Şamanizm Okumaları Grubu- Öğr. Gör. Barçın Kodaman
 6. Feminist Teori Okumaları Grubu- Arş. Gör. Zeynep Hazar
 7. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi- Elvan Kaya Aksarı
 8. Osmanlı Türk Modernleşmesi Okumaları Grubu- Arş. Gör. Emre Özsoy
 9. Sosyoloji Okumaları: İslamcılık Çalışma Grubu- Arş. Gör. Rabia Umay Can
 10. Hukuk-Film-Edebiyat Çalışma Grubu- Arş. Gör. Banu Balıbey
 11. Sosyal Psikoloji Okumaları Grubu- Dr. Zuhal Yeniçeri
 12. İnsan Hakları Okuma Grubu- Doç. Dr. Gökçe Zabunoğlu
 13. Uluslararası Güncel Meseleler Çalışma Grubu- Prof. Dr. Tarık Oğuzlu
 14. Akademik Araştırma ve Yazım Teknikleri Çalışma Grubu- Dr. Tuğba Aydın Öztürk

2021-2022 Güz Dönemi

 1. Uluslararası İlişkiler Teorileri Çalışma Grubu – Arş. Gör. Metin Yücekaya
 2. İnsan Hakları Çalışma Grubu – Arş. Gör. Özgem Tuğçe Gümüş Boyacı
 3. Çevre ve İklim Çalışma Grubu- Elif Erkan
 4. Oyun Teorisi Çalışma Grubu- Hasan Gökay Aytekin
 5. Sosyal Tabakalaşma ve Spor Sosyolojisi Çalışma Grubu- Mehmet Tüzün
 6. Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu- Pınar Eylem Yılmaz
 7. Türk Diasporasının Ekonomi Politiği Çalışma Grubu- Doç. Dr. Atakan Durmaz
 8. Türk Anayasa Hukuku’nda Güncel Problemler Çalışma Grubu- Arş. Gör. Vasıf İnanç Duygulu
 9. Sivil İtaatsizlik Çalışma Grubu- Prof. Dr. Mevlüt Uyanık
 10. Türkiye’nin Uluslararası Güncel Meseleleri Çalışma Grubu- Prof. Dr. Tarık Oğuzlu

2022-2023 Güz Dönemi

 1. Finansal Okuryazarlık Çalışma Grubu – Mahmut Şimşek
 2. Milli Kültür ve Çok Kültürlülük Çalışma Grubu- Öğr. Gör. İkbal Vurucu
 3. Dünyada Sağ Popülist Hareketler ve Milliyetçilik Çalışma Grubu – Dr. Gökhan Çinkara
 4. Türkiye’de Siyasi İdeolojiler Çalışma Grubu – Doç. Dr. İlker Aytürk
 5. Bir Kitap Bir Film Çalışma Grubu – Dr. Halim Alperen Çıtak
 6. Türk Düşünce Hayatı’nda Düzen Arayışları Çalışma Grubu – Arş. Gör. Abdulkadir Şanlı

2023-2024 Güz Dönemi

 1. Milliyetçi Toplumculuk Okumaları Çalışma Grubu – Muhtelif Konuşmacılar
 2. Eleştirel Cinsiyet Okumaları Çalışma Grubu – Muhtelif Konuşmacılar
 3. Türkiye’de Tekkeler ve Kültürel Hayata Etkileri Çalışma Grubu – Dr. Mehmed Akif Köseoğlu
 4. Güvenlik Sorunları Bağlamında Yeni Yaklaşımlar Çalışma Grubu – Dr. Burçin Demirbilek
 5. Oyun ve Sosyokültürel Görünümleri Çalışma Grubu – Mehmet Tüzün