Kurumsal

Hakkımızda

İfade Fikir Derneği, Türk milliyetçilerinin entelektüel ve akademik gelişiminin sağlanabilmesi için siyaset dışı aktörlerin çeşitlendirilmesi gerektiğine inanan, Türk milliyetçilerinin yapması gereken akademik çalışmalarının yetersiz kaldığını düşünen ve bu doğrultuda kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri mecra bulmakta zorlanan 11 üniversite öğrencisi tarafından 30 Kasım 2018’de yayımlanan kuruluş manifestosuyla doğdu. İlk olarak İfade Fikir Platformu adıyla faaliyetlerine başlayan oluşum resmi ve kurumsal bir hüviyet kazanabilmek amacıyla İfade Fikir Derneği adını alarak tüzel kişiliği haiz oldu.

Kuruluş manifestosunda Türk milliyetçilerinin, Türk medeniyetinin korunması ve geliştirilmesinde üstlenmesi gereken role yapılan vurguya paralel olarak İfade Fikir Derneği, kurulduğu günden bu yana özellikle akademik alanlarda faaliyetler yürütmekte, kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek projeler geliştirmektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle iyi eğitimli ve kentli Türk milliyetçilerinin kendilerini ifade etmelerine zemin hazırlamak ve özellikle sosyal bilimler alanında araştırmacılara ve Türk milletine hizmet verecek çıktılar ortaya koyulmuş olacaktır.

Bu çıktılar neticesinde Türk milliyetçilerinin, bilimsel veriler etrafında, doğru, akademik etiğe uygun ve Türk milletine hizmet eden bir milliyetçilik anlayışına sahip olması İfade Fikir Derneği’nin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda İfade Fikir Derneği, iyi eğitimli, rasyonel ve kentli Türk milliyetçilerinin sesi olmayı, bu sesi Türk milliyetçileri arasında hakim kılmayı ve Türk milletine, Türk dünyasına ve insanlığa akıl ve mantık çerçevesinde hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İfade Fikir Derneği Kurucuları

İfade Fikir Derneği’nin kurulma fikri 30 Kasım 2018’de ortaya çıktığı anda tamamı öğrenci olan kurucularının listesini o sırada öğrenci oldukları üniversiteler ve bölümlerle beraber alfabetik sıraya göre aşağıda bulabilirsiniz.

 • Ali Emir Ataman, Bilkent Üniversitesi/ İşletme
 • Alperen Arslan, Bilkent Üniversitesi/ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Burak Atilla Yılmaz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi/ Hukuk-İşletme
 • Burak Serhat Ermiş, Gazi Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler
 • Dilara Begüm Maraş, Gazi Üniversitesi/ Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
 • Ezgi Su Çolak, Başkent Üniversitesi/ Psikoloji
 • Fatih Dönmez, Bilkent Üniversitesi/ Hukuk
 • Hilal Süyümbike Maraş, Kırıkkale Üniversitesi/ Tıp
 • Orhan Önçırak, Bilkent Üniversitesi/ Hukuk
 • Sılanur Şahin, Bilkent Üniversitesi/ Hukuk
 • Vasıf İnanç Duygulu, Bilkent Üniversitesi/ Hukuk