Söyleşiler

Derneğimizin kurulduğu 30 Kasım 2018 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği, pandeminin başlamasıyla YouTube ortamına taşıdınan söyleşilerimizi takdirlerinize sunuyoruz.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemi

Söyleşiler:

 1. Küreselleşen Dünyada Birey, Toplum ve Milliyetçilik – Dr. Fahri Atasoy
 2. 19. Yüzyıldan Bugüne Türk Aydınlanması- Doç. Dr. Mehmet Akif Kireçci
 3. Doğu Türkistan’da Güncel Durum ve Toplama Kampları- Doç. Dr. Erkin Emet, Mehmet Volkan Kaşıkçı
 4. İslam Düşüncesinin Doğuşu- Prof. Dr. İbrahim Maraş
 5. Liberal Uluslararası Sistemin Ekonomik ve Siyasi Boyutu- Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek
 6. Türk Milli Eğitim Sisteminin Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri- Dr. İsmail Yıldız
 7. Sekülerleşme Teorisi ve Modernleşen Türkiye’de Sekülerleşme Tartışmaları- Dr. Volkan Ertit
 8. Geçmişten Günümüze Bilim ve Teknoloji Yarışında Türkiye- Prof. Dr. Ramazan Acun

2019-2020 Eğitim-Öğretim Dönemi

Söyleşiler:

 1. Sosyal Devlet Kavramının Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi- Dr. Ensar Baki
 2. Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesi- Prof. Dr. Levent Bayraktar
 3. İfade Fikir Derneği Neden Kuruldu- Hilal Süyümbike Maraş, Burak Serhat Ermiş, Orhan Önçırak, Vasıf İnanç Duygulu (İzlemek için tıklayınız)
 4. TBMM’nin Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Demokrasi, Hukuk Devleti ve Milliyetçilik- Dr. Halim Alperen Çıtak (İzlemek için tıklayınız)
 5. Nihal Atsız’da Devlet ve Milliyetçilik- Gökhan Güler (İzlemek için tıklayınız.)
 6. Türk Ekonomisi ve İktisadi Yaklaşım- Hasan Gökay Aytekin (İzlemek için tıklayınız.)
 7. Din-Bilim İlişkisi Çerçevesinde Hayatı Anlamlandırmak- Prof. Dr. Hasan Onat (İzlemek için tıklayınız.)
 8. Ermeni Meselesi: İddialar, Gerçekler ve Uluslararası Toplumun Bakışı- Maxime Gauin (İzlemek için tıklayınız.)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi

Söyleşiler:

 1. Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz’de Çözüm Arayışları- Av. Gözde Yaşın Kılıç (İzlemek için tıklayınız.)
 2. Türk-Tatar Yenileşme Hareketi: Ceditçilik – Emre Özsoy (İzlemek için tıklayınız.)
 3. Sosyal Medya Çağında Siber Güvenlik- Oğuzhan Alkan (İzlemek için tıklayınız.)
 4. Sanat ve Medeniyetin Yapıtaşı Olarak Türk-İslam Mimarisi- Dr. Muhammet Arslan (İzlemek için tıklayınız.)
 5. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-Çin İlişkileri- Dr. Nilgün Eliküçük Yıldırım (İzlemek için tıklayınız.)
 6. Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye-İran İlişkileri – Taha Kermani (İzlemek için tıklayınız.)
 7. Türkiye’de ve Dünya’da Akademik Özgürlük ve AFI- İlyas Saliba (İzlemek için tıklayınız.)