Projeler

İfade Fikir Derneği, 2022-2023 Akademik Yılı’nda geliştirdiği çeşitli projeleri uygulamaya koymuş ve bu projeler kapsamında çalışan dernek üyeleri ve gönüllülerle birlikte kamu yararını ve Türk milliyetçilerinin akademik birikimini önceleyecek proje çıktıları sağlamayı hedeflemiştir. Bu projelerin sonuçlandırılmış olanları; Milliyetçi Dergiler Projesi ve Türk Milliyetçileri Siyasi Temsil ve Değerler Araştırma Projesi’dir.

Milliyetçi Dergiler Projesi

Türk milliyetçiliği, Türk düşünce hayatında yer almaya başladığı günden bu yana bilim insanlarının ve düşünce adamlarının emekleriyle inşa edilmiş bir düşünce hareketidir. Türk milliyetçisi kurum ve kuruluşların tamamı milliyetçiliğin çeşitli birikimlerinin tamamına varislik ederken, milliyetçi düşünce birikimi unutulmaya yüz tutmuş vaziyettedir. Türk yayıncılık tarihinin hemen her döneminde birçok farklı alanda milliyetçi düşünürler tarafından çıkarılan dergiler dönemin tartışmalarına ışık tutmuştur. Fakat bu çalışmalar günümüzde erişilmesi mümkün olmayan birçok dergide serdedilen bu düşünceleri ulaşılabilir olmaktan uzaklaştırmaktadır.

Milliyetçi Dergiler, Türk düşünce hayatında milliyetçi müktesebatın gelecek nesillere aktarılması gayesiyle 2019 yılında kâr amacı gütmeyen bir proje olarak Eksen Eğitim Sen ve İfade Fikir Derneği tarafından hayata geçirilmiştir. 2019 yılında başlanan literatür taramasının ardından dergilerin dijital ortama aktarılması aşamasına geçilmiştir. Literatür taraması ve dijital ortama aktarma çalışmaları 2020 yılından itibaren eş zamanlı olarak sürdürülmüştür. Milliyetçi Dergiler Projesi kapsamında, projenin başlangıcından itibaren 75 farklı derginin bütün sayıları dijital ortama aktarılmıştır. Tarama çalışmalarına hala devam edilmektedir. Dijitalleştirilen dergilere www.milliyetcidergiler.org adresinden ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir.

Türk Milliyetçileri Siyasi Temsil ve Değerler Araştırması Projesi

İfade Fikir Derneği, 31 Mart 2023 tarihinde Türk milliyetçilerinin politik konularda düşüncelerini anlamak ve siyasi arenada temsiliyete dair görüşlerini ölçmek için “Türk Milliyetçileri Siyasi Temsil ve Değerler Araştırması” gerçekleştireceğini duyurarak projeyi başlatmıştır. 1033 kişinin ankete katılarak araştırma sorularını cevaplandırdığı projenin 1. aşama çıktıları 09.05.2023 tarihinde derneğin websitesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu araştırmanın ikinci aşaması kapsamında ortaya çıkan analizler ilerleyen günlerde paylaşılacak ve araştırma mutad olarak sürdürülmeye çalışılacaktır.