Çalışma Grupları Başvuruları Başladı

2019- 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden bu yana İfade Fikir Derneği’nin düzenlediği ve keyifli ve bilgilendirici toplantılara sahne olan çalışma grupları bu dönem de faaliyetlerine devam etmektedir. İfade Fikir Derneği’nin 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde düzenleyeceği 6 adet çalışma grubunun başvuruları başladı. Gruplara başvurmak için aşağıdaki formu doldurabilir, herhangi bir sorunuz olması durumunda iletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

1) Finansal Okuryazarlık Çalışma Grubu (çevrimiçi)

Finansal Okuryazarlık Çalışma Grubu’nda ekonomi ve finans ile ilgili temel kavramların ele alınmasıyla katılımcılara güncel gelişmeleri yorumlama becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Toplantılar iki haftada bir perşembe günleri saat 20.00’de Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek ve ilk toplantının tarihi başvuru sürecinin ardından paylaşılacaktır.

2) Milli Kültür ve Çokkültürlülük Çalışma Grubu (çevrimiçi)

Milli kültür ve çokkültürlülük kavramları ile alakalı temel okumalar yapılması ve milliyetçilik ile ilişkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Toplantılar iki haftada bir salı günleri saat 20.00’de Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek ve ilk toplantının tarihi başvuru sürecinin ardından paylaşılacaktır. Toplantılarda ele alınacak makale, kitap bölümü gibi materyaller Öğr. Gör. İkbal Vurucu tarafından belirlenecek ve katılımcılara duyurulacaktır.

3) Dünyada Sağ Popülist Hareketler ve Milliyetçilik Çalışma Grubu (çevrimiçi)

Avrupa’da ve Dünyada yükselişte olan sağ popülist hareketlerin teorik arka planları ve siyasi uygulamaları ele alınacak, bu hareketlerin milliyetçilik ile ilişkisi incelenecektir. Toplantılar iki haftada bir pazartesi günleri saat 20.00’de Zoom uygulaması üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek ve ilk toplantının tarihi başvuru sürecinin ardından paylaşılacaktır. Toplantılarda ele alınacak makale, kitap bölümü gibi materyaller Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çınkara tarafından belirlenecek ve katılımcılara İfade Fikir Derneği tarafından duyurulacaktır.

4) Türk Düşünce Hayatında Düzen Arayışları

Türkiye’de Düzen Arayışları kitabı, bölüm yazarlarının da katılımıyla ele alınacak ve Türk düşünce hayatında önemli yeri bulunan aydınların düzen arayışları incelenecektir. Toplantılar iki haftada bir salı günleri saat 20.00’de İfade Fikir Derneği merkezinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından ilk toplantının tarihi kesinleştirilecektir.

5) Bir Kitap Bir Film Çalışma Grubu

Dr. Halim Alperen Çıtak ile belirlenecek olan izlenceye göre çeşitli kitap ve filmler ele alınacak ve toplantılarda bu materyaller tartışılacaktır. Toplantılar iki haftada bir cuma günleri saat 20.30’da İfade Fikir Derneği merkezinde gerçekleştirilecek olup grubun yöntemi ve içeriği ile ilgili bilgilendirmeler başvuru sürecinden sonra oluşturulacak irtibat grubunda paylaşılacaktır.

6) Türkiye’de Siyasi İdeolojiler Çalışma Grubu

Doç. Dr. İlker Aytürk’ün katılımıyla Türkiye’de Siyasi İdeolojiler Çalışma Grubu, Tanıl Bora’nın Cereyanlar isimli kitabının okunarak tartışılması yöntemiyle ayda bir toplanacaktır. Toplantılar İfade Fikir Derneği merkezinde yüz yüze yapılacak olup toplantıların gün ve saat bilgileri başvuru sürecinden sonra irtibat için oluşturulacak grupta paylaşılacaktır.

*Başvuru Şartı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 3. ve 4. sınıf öğrencisi olmak veya Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde lisansüstü eğitim görüyor/ görmüş olmak.

Gönder

 2,908 Toplam Görüntülenme