Türk Milliyetçileri Siyasi Temsil ve Değerler Araştırması Sonuçları

Derneğimiz tarafından Nisan ayında 1033 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Türk Milliyetçileri Siyasi Temsil ve Değerler Araştırmasının sonuçlarını sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Demografik verileri oluşturan yaş, cinsiyet, yaşanılan şehir, eğitim ve çalışma durumu, verileri ektedir. Bu verilere bakarak anketi cevaplayanların %57’sinin 30 yaşının altında, % 87’sinin erkek olduğu ve çoğunluğunun da büyük şehirlerde yaşadığı görülmektedir.

Yine anketimizi yanıtlayanların %80’inin lisans öğrenciliğinden başlayarak yüksek öğrenimine devam ettiği veya bitirdiği görülmektedir. Ayrıca bu 1033 kişiden 307’si özel sektör çalışanı, 265’i memurdur. 266 kişinin de öğrenci olduğu görülmektedir.

İnanç, meselesinde katılımcıların %87’si müslüman olduklarını belirtmekte, geri kalan %13’ü de Tengrici, Deist, Agnostik ve Ateistler oluşturmaktadır. 

Milliyetçi düşünce ile tanışmaya dair sorumuza verilen cevaplara bakıldığında katılımcıların yarısından fazlasının aile dışında bu bağı edindikleri görülmektedir. Sosyal çevrelerinde ve/veya araştırma, eğitim gibi araçlarla bu düşünceyle tanıştıklarını söylemek mümkündür.

Ankete katılan 1033 kişinin neredeyse tamamı (935 kişi) ortak dili milleti oluşturan temel unsurlardan saymaktadır. Bunu 883 kişinin seçtiği ortak tarih ve 700 kişinin seçtiği ortak gelecek takip etmektedir.

Katılımcıların yaklaşık %95’i terör ve bölücülüğü Türkiye’nin en önemli meseleleri arasında görmektedir. Benzer şekilde katılımcıların %93’ü göç ve göçmenleri Türkiye’nin en önemli problemleri arasında görmektedir.

1033 katılımcıdan sadece 20 kişi geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin topluma entegre olması gerektiğini belirtmiş, 1 kişi de vatandaş olup Türkiye’de kalmalılar şıkkını tercih etmiştir.

Göç meselesine komşuluk üzerinden baktığımız sorumuzda ise Suriyeli/Afgan aileler ve erkekler arasında gözle görülür bir tercih farkı vardır. Bunun yanı sıra katılımcıların gözünde Iraklı/Suriyeli Türkmenler istenmeyen komşu olarak görülmemektedir.

Kürt meselesine dair Türkiye’nin birliğine tehdit algısını ölçtüğümüz sorumuza verilen cevaplara göre ikinci bir dilin resmi dil olması neredeyse tüm katılımcılar tarafından bir tehdit olarak görülmektedir. En çok seçilen diğer üç seçeneğin de dil birliğini hukuki olarak bozabilecek uygulamalar olduğu görülmektedir.

Bunun yanı sıra katılımcılarımızın %32’si Kürtlerin dil ve kültürlerine ilişkin taleplerine karşı çıkmazken %30’u bölücü terör örgütünün ayrılıkçı talepleri sebebiyle bunlara karşı olduğunu belirtmektedir.

HDP büyük ölçüde bölücü terör örgütünün bir uzantısı ve/veya meşruiyetini örgüt bağları sebebiyle sağlayamamış biri yapı olarak görülmektedir.

Katılımcılarımızın %44’ü herhangi bir parti tarafından temsil edilmediklerine inanmaktadırlar. Yerel seçimlerde ve genel seçimlerde en az bir kere oy verilen partiler arasında MHP başta olmak üzere milliyetçi partiler öne çıkmaktadır.

2023 genel seçimlerine dair katılımcılarımızın %12’si karasız, %7’si de oy kullanmayacaklarını belirtrken oy kullanacaklar arasında büyük oranda Zafer Partisi ve İyi Parti öne çıkmaktadır.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verebilen katılımcıların büyük ölçüde Meral Akşener’i tercih ettiği görülmektedir. Önümüzdeki seçimlerdeyse katılımcıların yarısından fazlası Sinan Oğan’ı tercih edeceklerini belirtmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.