Yurt Dışına Nitelikli İş Göçü Anket Çalışması – Savunma Sanayii Raporu

Ülkemizde son yıllarda önemli tartışmalara konu olan hususlardan birisi de beyin göçüdür. Zira özellikle son on yılda Türkiye’nin iyi okullarında eğitim görmüş pek çok vatandaşımız çeşitli sebeplerle yurt dışına yerleşmiştir. Ne var ki, bu hususun sıklıkla gündeme gelmesine rağmen konu hakkında yapılan araştırmaların nitelik ve nicelik bakımından yetersiz olduğunu tespit etmek mümkündür. Oysa Türkiye’de yetişmiş çeşitli mesleklere mensup gençlerin, özellikle doktorların ve savunma sanayi alanlarında uzman mühendislerin, mesleki faaliyetlerini yurt dışında icra etmeyi tercih etmelerinin ülkemiz açısından stratejik bir dezavantaj olduğu değerlendirildiğinde, bu konuyu derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde irdelemenin son derece önem arz ettiğini düşünmekteyiz.

Bu sebeple, İfade Fikir Derneği olarak Türkiye’nin en kritik meselelerinden birisi addettiğimiz bu ihtiyaca cevap vermek ümidiyle işbu araştırmayı hazırlamış bulunuyoruz. Araştırmamızda, çoğunluğu mühendis ve sağlık çalışanı olmakla birlikte yurt dışına yerleşen çeşitli meslek gruplarından katılımcıların yurt dışına yerleşme kararlarının arkasındaki sebepleri, yurt dışında neler yaşadıklarını ve geçmişte Türkiye’deki sosyal ve mesleki hayatlarının nasıl olduğunu anlamaya çalıştığımız bir dizi soru yöneltmek suretiyle beyin göçü olgusunu çeşitli açılardan aydınlatmaya gayret ettik. Tahminler ve varsayımlardan ziyade gerçek kişilere ve somut cevaplara dayanan araştırma sonuçlarının toplumu doğru bir biçimde bilgilendireceğini, konu hakkındaki tartışmaları mantıklı ve veriye dayanan bir düzleme çekeceğini düşünüyoruz. Öte yandan, yapmış olduğumuz bu çalışmanın sonuçlarını değerlendirmek suretiyle ülkemizdeki politika yapıcılarının beyin göçü konusundaki rolünü isabetli bir şekilde teşhis etmenin ve ilerleyen süreçlerde daha etkili politika yapım süreçleri için sağlam bir temel oluşturmanın mümkün olacağı kanaatindeyiz.

Kamuoyunun takdirine sunmakta olduğumuz bu araştırmayı, son derece önem atfettiğimiz beyin göçü konusu ile ilgili yürüttüğümüz çalışmaların ilki olarak planlamaktayız. Bu konuda hazırlık aşamasında olduğumuz birçok çalışmanın yanı sıra, bu araştırmayı belirli aralıklarla tekrar ederek yurt dışında yaşayan nitelikli ve meslek sahibi Türk vatandaşlarının istek ve düşüncelerindeki değişimleri de ölçmeyi hedeflemekteyiz. Dinamik ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek bu projemizin ilk ayağı olan araştırmamızı sizlere takdim ederken, bu çalışma kapsamında gösterdikleri üstün özveri için değerli arkadaşlarımız Mutlu Çelik, Enes Faruk Ertan, Sıla Demirhan ve Arş. Gör. Muhammed Mustafa İyi’ye en derin şükranlarımızı sunmak istiyoruz

Türk kamuoyuna saygılarımızla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.