Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

  • Üniversitelerdeki öğrenci topluluklarında ve çeşitli sivil toplum örgütlerinde, kısacası Türk milliyetçiliğinin sivil toplum kanadının her kademesinde görev almış, etkinlikler organize etmiş, dergiler çıkarmış;
  • Türk milliyetçiliğinin esasen her çağa uygun bir fikir sistemi olduğuna inanan ancak hareketimizde yaygın olan usulün çağ dışı kaldığı ve çağa ayak uydurulması gerektiğini düşünen;
  • Türk milliyetçilliğinin siyasi partiler ve gündelik siyaset ile sınırlı kalmasına karşı olan;
  • Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın her köşesinde Türk milliyetçilerinin kişisel çabalarıyla yaptıkları çalışmaların bir sisteme dökülememesinden şikayetçi ve bu faaliyetlerin güç yettiğince sistemli bir şekilde sürdürülmesinden yana olan;
  • Çevre, enerji, sosyal politikalar ve iktisat gibi çağın en önemli konularında söylem geliştiremeyen, kendisini yalnızca güvenlik politikalarıyla ifade ederek çoğu zaman hamasete hapseden bir Türk milliyetçiliği profilini kabul etmeyen;
  • Yazın hayatında ve akademide başarılı, donanımlı ve entelektüel birikime sahip Türk milliyetçilerinin varlığından haberdar olup bunun kurumsal bir entelektüel hafızaya aktarılmamasından şikâyet eden;
  • Hiyerarşik veya finansal olarak herhangi bir kuruluşla bağlantısı bulunmayan, tamamen bağımsız; diğer bütün kuruluşlara saygılı olmakla beraber tarafsız bir oluşum içinde olan;
  • Kurduğumuz platform aracılığıyla kendi yöntem ve kendi umdelerimizle Türk milliyetçiliğinin mevcut durumunu düzeltme amacı güden;
  • Bu çabanın başarıya ulaşacağına inanan, bu başarının da yalnızca Türk milliyetçilerine mal edilmesi gerektiğine inanan;

Türk milliyetçileriyiz.

Bu düşüncelerimizden dolayı kimliklerimizde yazan isimleri değil bizi bir araya getiren dert ve umutlarımızı paylaşmayı doğru buluyoruz.Kısacası şikayetlerimiz, tespit ettiğimiz sorunlar ve bu sorunlara karşı geliştirdiğimiz çözüm önerilerimiz var. En önemlisi inancımız var. Bu ana esaslar doğrultusunda yapacağımız her faaliyette bizimle tanışmak isteyenlere kapımız, bize omuz vermek isteyenlere yüreğimiz açıktır.