Neler Yapacağız?

Neler Yapacağız?

İfade Fikir Platformu’nun kuruluşu Türk milliyetçilerinin entelektüel birikimini yaşatmak, geliştirmek ve desteklemek şeklinde özetlenebilecek amaçlar doğrultusunda olmuştur. Bu amaca hizmet etmek için birçok faaliyet yapmayı hedeflemekteyiz. Kısa, orta ve uzun vadede platformumuza koyduğumuz hedefler doğrultusunda birçok faaliyet gerçekleştirecek ve bunları belli bir takvim doğrutusunda kamuoyuyla paylaşacağız.

Platformumuzun kuruluşu sırasında kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz faaliyetlerimiz kısa vadede yapmayı planladığımız etkinliklerimizdir. Bu doğrultuda yapmayı planladığımız faaliyetlerimiz ve bu faaliyetlerin güdeceği amaçlar aşağıda sıralanmıştır. (Aşağıda yazılanlar yalnızca düzenli olarak yapılacak faaliyetler olup bunlara ek faaliyetler gerçekleştirileceğinde duyurusu yapılacaktır.)

 • Türk milliyetçilerinin alanında uzman, donanımlı konuşmacılarla bir araya gelerek belirli konularda fikir sahibi olmasını amaçladığımız haftalık sohbet ve aylık söyleşi etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu faaliyetler halihazırda birçok sivil toplum kuruluşu tarafından da yapılmakla beraber İfade Fikir Platformu şartlar elverdiği müddetçe farklı konular ve farklı konuklarla bu faaliyetleri sürdürmenin yararına inanmaktadır.
 • Türk milliyetçilerinin daha önce hiç konuşulmamış veya az konuşulmuş konularda fikirlerini ifade edebilmesi ve bu fikirlerin yazılı bir kültüre öncülük etmesi amacıyla derneğimiz üyesi olma şartı olmaksızın tarafımıza iletilen yazıların gerekli birimler tarafından incelenmesi sonucunda yayınlanacağı bir Fikir Yazıları bölümü oluşturduk. Bu yazıların yayınlanma ilkelerini de kamuoyuna duyuracak olmakla beraber amacımız yazılara yapılacak geri dönüşlerle birlikte www.ifade.org aracılığıyla bir birikim oluşturmaktır. Böylece Türk milliyetçilerinin çeşitli konulardaki yaklaşımlarının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.
 • En yakın zamanda başlamayı planladığımız Anadolu Okulu projemiz kapsamında
  • Çalışma gruplarıyla belirli alanlarda uzmanlaşmak,
  • Akademi programları ve eğitim programlarında yer almak isteyen Türk milliyetçilerine yönelik faaliyet gerçekleştirmek
  • Politika kurullarıyla Türk milliyetçilerinin gerekli alanlarda politika geliştirmesini amaçlamaktayız. Niyetimiz bu faaliyetlere alanında uzman hocalarımızın mihmandarlık yapması ve donanımlı yol arkadaşlarımızın katılımıyla Türk milliyetçilerinin söz söylemediği alan bırakılmamasıdır.
 • Yine kuruluş sürecimizi tamamlamamızın ardından çağın sorunlarına yanıt vermek amacıyla her sene bir bilimsel kongre düzenlemeyi amaçlamaktayız.
 • Türk milliyetçilerinin kurmuş olduğu bütün sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerle Türk milletine hizmet etmek bizim için bir gurur kaynağı olacaktır.

İnternet Sitemizde Yayınlanacak Yazılar Hakkında

Yayınlanacak yazıların

 • Özgün olması,
 • Üslubun saldırgan ve kırıcı nitelikte olmaması;
 • Tamamiyle gündelik siyasete ilişkin olmaması;
 • Yazıların biçim ve içerik olarak yeterli seviyede olması;
 • Yapılan alıntılar ve kullanılan görsellerde kaynak belirtilmiş olması;

aranacak esaslardır. Bu esaslar bakımından yazı kurulumuzca uygun görülen yazılar www.ifade.org adresinde sadece dilbilgisi açısından bir düzenlemeye tabi tutulacak bir sansür uygulanmadan yayınlanacaktır.

Yapılması gereken çok iş, alınması gereken çok yol olduğunun farkındayız. Ancak inanıyoruz ki Türk milliyetçileri bütün zorlukları aşacak kudrete sahiptir.